Hoe werkt CBD in je hersenen?

Hoe werkt CBD in je hersenen?

User rating
( 1 votes )
Hoe werkt CBD in je hersenen? 5 out of 5 based on 1 ratings. 1 user reviews.

Nieuw onderzoek heeft licht geworpen op een mechanisme waarbij CBD de belangrijkste cannabinoïdereceptor in de hersenen beïnvloedt. De ontdekking geeft inzicht in het gebruik van CBD om aandoeningen zoals epilepsie, depressie, MS en andere neurologische aandoeningen te behandelen. Het helpt de verschillende psychoactieve effecten te verklaren waarbij CBD een tegenhanger van THC blijkt te zijn.

CBD heeft veel aandacht gekregen de afgelopen jaren vanwege het vermogen om *refractaire epilepsie  bij kinderen te behandelen.  Sommige apotheken bieden geneesmiddelen met verschillende verhoudingen CBD en THC aan.  Het idee is dat CBD niet alleen een therapeutisch effect heeft, maar ook een aantal psychologische effecten van THC vermindert. *(als meerdere anti-epileptica niet helpen)

 

Synergistische werking op de cannabinoide receptor

Dit laatste onderzoek uit Halifax, Canada laat zien dat CBD een negatieve allosterische modulator van de cannabinoïdereceptor 1 (CB1) is. Deze receptor is verantwoordelijk voor de psychoactieve high van THC. Simpel gezegd kan CBD zich op een andere plek op de receptor aan de CB1 binden dan THC. Als THC zich aan een CB1-receptor op de buitenkant van een neuron bindt, zendt de receptor bepaalde signalen naar de binnenkant van de cel.

Als CBD zich aan de CB1-receptor bindt op hetzelfde moment als THC, krijgt het neuron een zwakker signaal. De twee stoffen samen werken synergetisch op de cannabinoïde receptor. Dit leidt tot een ander effect dan die van alleen THC.

Wetenschappers hadden al het vermoeden dat CBD op de CB1 inwerkt op een manier die de actie van THC op CB1 ondermijnt.  Naast de interactie met de CB1-receptor, vloeien de andere medicinale effecten van CBD voort uit volledig andere routes.  Zoals de cannabinoïdereceptor 2 (CB2), mu- en *delta-opiaatreceptoren, etc.*(deze receptoren spelen een belangrijke rol in de perceptie van pijn)

Op zichzelf heeft CBD een kalmerende, angstverminderend en antidepressief effect op de hersenen. Maar leidt daarbij het niet tot een openlijke psychoactieve high zoals dat bij THC wel gebeurt.

Deze ontdekking hoe CBD in de hersenen werkt, betekent een belangrijke stap voorwaarts. Het is een stap in het begrijpen van de effecten van cannabis op de hersenen. Verder onderzoek zal artsen en zorgverleners helpen om stammen uit te kiezen. Om deze vervolgens aan patiënten voor te schrijven met verschillende behoeften.

 

Bron: High times, Sirius J, 11 augustus 2015